Naše plemena

Masný simentál

Masný simentál je plemeno skotu masného užitkového typu, vycházející ze strakatého skotu s kombinovanou užitkovostí. Je to nenáročné, dobře přizpůsobivé plemeno s vynikající růstovou schopností telat. Díky jeho příbuznosti s českým strakatým skotem se dále býci masného simentála využívají k inseminaci českých strak při rušení dojených stád a jejich převodu do systémů bez tržní produkce mléka.

Masný simentál

Masný simentál

Je to skot většího tělesného rámce, masného užitkového typu. Je výrazně osvalený, končetiny jsou silnější. Zvířata jsou s velké části rohatá, ale vyskytují se i geneticky bezrohé linie. Zbarvení je červenostrakaté až plášťové, barva znaků je v odstínech od světlé a žemlové až k tmavě červené. Hlava je bílá, ale barevné odznaky nejsou chybou. Končetiny jsou rovněž bíle zbarvené, mulec je růžový. Je nenáročný, přizpůsobivý i drsnějším podmínkám, telata velmi rychle rostou a plemeno je rané, poprvé se telí ve věku 22-26 měsíců. Nemá sklon k tučnění a je vhodný pro výkrm i do vyšších porážkových hmotností. U býků vybraných k plemenitbě byly v roce 2003 denní přírůstky 1450 gramů, jatečná výtěžnost výkrmových býků činila 62 %.

Limousine

Plemeno pochází z oblasti Limousin, původní skot byl až do první poloviny 20. století používán především k tahu. K práci byla vybírána zvířata velkého tělesného rámce, s pevným postojem a vynikajícím osvalením. Plemenná kniha byla založena v roce 1886. Od roku 1900 se limousin šlechtí ve směru na masný skot s vysokou jateční výtěžností, velkým podílem svaloviny a nízkým sklonem k tučnění.

Limousine

Limousine

Barva je červená až cihlová po celém plášti, jen mulec, končetiny a okolí očí jsou světlejší. Jedinec dorůstá 4-5 let, krávy dosahují živé hmotnosti 600-750 kg při výšce v kohoutku asi 137 cm, býci hmotnosti 1100-1400 kg při výšce asi 143 cm. Zvířata jsou nápadná výrazným osvalením především kýty, beder a plece. Plemeno je rohaté, ale v poslední době šlechtění směřuje ke zvyšování podílu geneticky bezrohých jedinců. Limousinský skot se vyznačuje dobrou chodivostí, odolností proti počasí, dobrou plodností a dlouhověkostí. Porody jsou snadné, vynikající je též pastevní schopnost a konverze objemných krmiv. Býci vybraní k plemenitbě dosahují denních přírůstků 1300 gramů, ve výkrmu nemají sklon k tučnění a jatečná výtěžnost je vysoká. V České republice se úspěšně používá k zušlechťování stád a k produkci kříženců (nejčastěji s českým strakatým skotem).