Chov masného skotu

Matečné stádo krav je rozděleno na čistokrevnou plemenitbu složenou z 50 matek plemene Masný simentál. Druhá část je složena z 60 matek kříženců plemen Masný simentál, Limousine a Charolaise. Reprodukce se uskutečňuje pomocí přirozené plemenitby za použití licencovaných býků plemen Masný simentál a Limousine. Ve stádu se nacházejí matky s 50 až 100% krve masného plemene.

Skot je celoročně umístěn ve venkovním prostředí, v době vegetace na pastvinách a v době mimovegetační na zimovišti. Plemení býci jsou připojeni do jednotlivých stád krav a jalovic v polovině května, v době, kdy jsou stáda vyháněna na první jarní pastvu. Ze stáda jsou poté odděleni až v polovině února následujícího roku. Připouštěcí období čistokrevného stáda plemene Masný simentál je v období měsíce března až května. Připouštěcí období u kříženců je v období od března do listopadu. Takovýto cyklus přirozené plemenitby má výhodu v tom, že telata narozená v tomto období dostatečně zesílí a v době vyhánění na pastvu jsou již schopna vypít jednak zvýšené množství mléka matek po spásání mladého travního porostu a tento porost také konzumovat. Proto v době pastvy mají telata nejvyšší denní přírůstky. Telata jsou s matkami volně na pastvě až do odstavu, který se uskutečňuje na podzim ve stáří 6 až 7 měsíců. Nejlepší jalovičky plemene Masný simentál jsou ponechány pro vlastní obnovu stáda, nejlepší býčci jdou do odchovny plemenných býků a ostatní kusy jdou na produkci telecího masa.

Celý tento přirozený odchov probíhá za podmínek ekologického zemědělství. Pastviny v prostředí Oderských vrchů skýtají ideální podmínky pro takovýto chov. Stálý přístup k vodě, dostatek píce, možnosti úkrytu před slunečními paprsky ve stínu mohutných stromů lemujících pastviny, to vše je samozřejmostí. Odměnou za tyto podmínky je skvělá kondice zvířat, jejich pohoda (welfare) a pro nás farmáře pocit dobře vykonané práce.

Podmínky pro chov

Pastvinám spásaných zvířaty je na naší farmě věnována soustavná pozornost. Pravidelným sečením nedopasků odstraňujeme nespasený porost a bráníme vysemeňování plevelů. Mulčování ploch v podzimním období po stažení skotu z pastvin kromě likvidace nedopasků je také důležitým mechanickým zásahem. Tím urovnáváme povrch, rozhrnujeme krtince a po pastvě roztíráme exkrementy, což má význam pro rovnoměrnější rozdělení živin po porostu. Takovéto ošetření pastvin je jedinou schůdnou cestou jak řešit např. problémy s regulací šťovíků v ekologickém zemědělství, protože se nemohou používat – ani lokálně – herbicidy.

Že se nám při vytváření podmínek pro chov zvířat daří, o tom se můžete přesvědčit pohledem na spokojená zvířata a na trvale udržované travní porosty při cestě z Fulneku do nedalekých Oder.